Harvesteripää AFM 45

AFM 45 on tehokas harvennus- ja päätehakkuukoura pieniin ja keskisuuriin metsäkoneisiin. AFM 45 karsii puut tarkasti neljällä karsintaveitsellä ja kouran lipsumaton nelimoottoriveto varmistaa tehokkaan puun syötön. Kouran koko ja puun annattelukapasiteetti on optimoitu toimimaan pienistä ensiharvennuksista aina keskijäreisiin päätehakkuisiin. Kouran tehokas hydrauliikka ja vakiovarusteena oleva automaattinen teräketjun kiristys varmistavat tehokkaan puun katkonnan olosuhteista riippumatta. Tarkka puun mittaus on varmistettu hydraulisella pituusmittalaitteen käytöllä sekä veitsihalkaisijamittauksella. AFM 45 on haluttaessa varustettavissa joukkokäsittelypihdeillä, jotka tehostavat ntegroitua puunkorjuuta.